Glommen-Mjøsen Skog - Bli medlem

Ny andelseier

Glommen Mjøsen Skog er totalleverandør av tjenester til skogbruket og kan hjelpe deg med alt fra tømmersalg til avvirkning og skogkultur. Andelslagets overordnede formål er å bidra til lønnsomhet i andelseiernes skogbruk. Vi ser det som helt nødvendig å være en pådriver i å sikre rammevilkår som gir skogeier høyest mulig arealavkastning nå og for framtiden.

Dette oppnås gjennom sikker avsetning, høy tømmerpris og god sortimentsutnyttelse. For å ivareta formålet har Glommen Mjøsen Skog gjennom flere år engasjert seg i skogindustri. I løpet av de siste årene har det vært satset på å sikre skogeierinnflytelse i Moelven Industrier ASA, og eier 67 prosent av selskapet. I tillegg til dette er det investert i andre virksomheter som støtter opp under vårt hovedformål.

Hvilke fordeler er det å være andelseier?

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige tømmerpriser.
 • Fortrinnsrett på avsetning av tømmer og trygghet for framtidige tømmerleveranser. 
 • Garanti for tømmeroppgjør og evt forskudd til gunstig rente. 
 • Gratis vurdering av spesialtømmer til en høyere salgspris. 
 • Utbytte som etterbetaling på solgt virke fra andelseierne, samt andelsutbytte på andelskapitalen. 
 • Påvirkningsmuligheter på andelslagets prioriteringer, og dermed på utviklingen i næringen. 
 • Deltakelse i et aktivt skogfaglig miljø i det skogeierområdet der du har skogen din. 
 • Høy kvalitet på skogkulturarbeider utført av dyktige fagfolk. 
 • Aktuell og nyttig informasjon om Glommen Mjøsen Skog, skog- og trenæringen. 
 • «Min side» med oversikt over andelskapital, egen eiendom, tømmeroppgjør og fakturaer samt avtaler og dokumenter.   
 • Rådgivning i skattespørsmål, grunneiersaker og eierskifte og en time juridisk bistand i året. Første time er gratis for disse tilbudene. 

Hvilke rettigheter får jeg som andelseier?

Du vil bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen. Du har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. Enhver som blir andelseier må delta i finansieringen av andelslagets egenkapital med andelsinnskudd.

Hvordan fastsettes eiendommens andelsinnskudd?

Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fastsettelse av størrelsen på den andelskapitalen du skal delta med. Andelens pålydende er 125 kroner, minimum er 10 andeler. Andelsinnskuddet begrenses oppad til 250.000 kroner. Innbetaling av andelsinnskuddet kan enten skje ved trekk i brutto tømmeroppgjør og/eller kontant innbetaling.

Antall andeler fastsettes på bakgrunn av eiendommens skogareal og produksjonsevne fordelt på bonitet høy (H40 17-23), middels (H40 11-14) og lav (H40 6-8).
Antall andeler beregnes på følgende måte:

 • 0,18 andeler pr daa høy bonitet
 • 0,1 andeler pr daa midlere bonitet
 • 0,04 andeler pr daa lav bonitet 

Hva får du igjen for den årlige serviceavgiften? 

En vesentlig del av andelslagets formål er å fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett, samt bidra til faglig utvikling hos våre andelseiere. Arbeidet finansieres gjennom en en årlig kontingent (serviceavgift) fastsatt av årsmøtet, kr 700,- pr år.

Bli andelseier du også. Det er enkelt og det er lønnsomt.

Bli medlem

Du hører fra oss så snart vi har mottatt henvendelsen.