Glommen-Mjøsen Skog - Betingelser

Andelseierforpliktelser

Enhver som blir andelseier må delta i finansieringen av andelslagets egenkapital med andelsinnskudd.

Hvordan fastsettes eiendommens andelsinnskudd?

Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fastsettelse av størrelsen på den andelskapitalen du skal delta med. Andelens pålydende er 125 kroner, minimum er 10 andeler. Andelsinnskuddet begrenses oppad til 250.000 kroner. Innbetaling av andelsinnskuddet kan enten skje ved trekk i brutto tømmeroppgjør og/eller kontant innbetaling.

Antall andeler fastsettes på bakgrunn av eiendommens skogareal og produksjonsevne fordelt på bonitet høy (H40 17-23), middels (H40 11-14) og lav (H40 6-8).
Antall andeler beregnes på følgende måte:

  • 0,18 * andeler pr daa høy bonitet
  • 0,1 * andeler pr daa midlere bonitet
  • 0,04 * andeler pr daa lav bonitet 

Hva får du igjen for den årlige serviceavgiften? 

En vesentlig del av andelslagets formål er å fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett, samt bidra til faglig utvikling hos våre andelseiere. Arbeidet finansieres gjennom en årlig kontingent (serviceavgift) fastsatt av årsmøtet, kr 700,- pr år.

Bli andelseier du også. Det er enkelt og det er lønnsomt.