Glommen-Mjøsen Skog - Medlemstilbud - advokatavtale

Medlemstilbud - advokatavtale

Det er mange temaer innen eiendoms- og grunneierrett som kan være aktuelle å ta opp med en advokat. Saken blir kanskje ikke løst i løpet av en halvtime, men er du godt forberedt vil du i løpet av konsultasjonen få svar på om du har en sak det er verdt å gå videre med.

Les mer om avtalen Glommen Mjøsen Skog har inngått med advokatene Thallaug og Hartz&co