Glommen-Mjøsen Skog - Hvorfor bli en del av noe større?

Hvorfor bli en del av noe større?

Glommen Mjøsen Skog er et samvirke som består av små og store skogeiere fra Lesja og Røros i nord til Halden i sør. Ved å stå sammen, får vi større gjennomslagskraft, som sikrer skogeiernes interesser både politisk, faglig og økonomisk. Det er mange fordeler ved å bli andelseier hos oss.

Knapper_andelsfordeler_web.jpg Knapper_andelseierforpliktelser_web.jpg Knapper_andelsdemokrati_web.jpg

Hvorfor bli en del av noe større?

Glommen Mjøsen Skog tilbyr alt innen skogtjenester, der hovedaktiviteten er kjøp og salg av tømmer. Med mange eiere, bli vi en sterk aktør overfor industrien - og det gjør at vi kan forhandle fram gode tømmerpriser til våre andelseiere.

I tider hvor tømmermarkedet er krevende og det kan være utfordrende å få omsatt tømmer, vil du som andelseier være sikret avsetning gjennom Glommen Mjøsen Skog.

Økonomiske fordeler

Andelseierne som selger tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog får etterbetaling på tømmeret. I 2021 var den på 35 kroner per kubikkmeter, i tillegg til ordinær tømmerpris. 

Det skal også lønne seg økonomisk å være eier hos oss, selv om du ikke har aktiv skogsdrift hvert år. Vi betaler utbytte på andelskapitalen som du setter inn hos oss. I 2021 var denne renta på 4,74 prosent, som er langt over bankrente.

Hjelp når du står alene

Som grunneier står du ofte alene overfor mange krevende problemstillinger. Glommen Mjøsen Skog har en egen næringspolitisk avdeling, som arbeider for bedre rammebetingelser for våre andelseiere, samt sikre rettighetene dine som grunneier.

I vernesaker og erstatningssaker har Glommen Mjøsen Skog dyktige fagfolk som kan bistå andelseierne.

Andelseiere i Glommen Mjøsen Skog får også tilgang til gratis juridisk og økonomisk rådgivning innen det å eie eller overta en skogeiendom.

Et solid fagmiljø er ryggraden

Stor eller liten skog? Vi hjelper deg med alt - fra planting, stell av ungskogen, planlegging og gjennomføring av hogst, salg av tømmer, opprusting av skogsbilveier, forstå skogbruksplanen og mye mer.

Glommen Mjøsen Skog legger vekt på at våre skogbruksledere skal ha god lokalkunnskap om det området de er ansvarlige for.

Skogbrukslederne tar gjerne en hyggelig skogprat med deg eller kommer på gratis befaring for å gi deg råd om hvordan du skjøtter skogen optimalt.

Min Side gir deg full oversikt

Alle dine dokumenter om hva som foregår i skogen samlet på ett sted. I Glommen Mjøsen Skogs skogeierportal (Min Side), finner du driftsavtaler, årsoppgaver og relevante regnskapsopplysninger. Du finner også en tidslinje for hogstoppdraget, der du kan følge med på gangen i det. 

Bærekraftig forvaltning gjennom EDEL

Som skogeier kan du være stolt av at du eier en fornybar ressurs. Du forvalter en råvare som samfunnet vil trenge mer og mer av i framtiden.

Aktiv forvaltning av skogen er viktig i arbeidet med å nå klimamålene og for skape verdier for skogeier. Dette jobber vi i Glommen Mjøsen Skog for hver eneste dag, og vi har derfor utviklet et skjøtselsprogram for skog som vi har kalt EDEL.

Gjennom å følge EDEL kan du øke verdien på skogeiendommen. Som andelseier vil du få tett kjennskap til EDEL gjennom våre skogbruksledere.

Vær med på å bestemme utviklingen

Som andelseier i Glommen Mjøsen Skog kan du engasjere deg som tillitsvalgt. Du får delta på arenaer der skog- og trenæringens utvikling diskuteres, du får en mulighet til å fremme dine synspunkt og påvirke premissene for hvilken retning skogbruket skal ta i framtiden.

Geografien er delt inn i skogeierområder, der lokale tillitsvalgte arrangerer skogdager og faglige sammenskomster for andelseierne. Les mer her:

Hva koster det?

Å bli andelseier betyr at du blir med og eier en del av Glommen Mjøsen Skog.

Du betaler inn et innskudd - et såkalt andelsinnskudd. Hvor mye dette utgjør, avhenger av hvor mange dekar skog du har og hvor godt jordsmonnet er for skogproduksjon - såkalt bonitet. 

Hvert år får du utbetalt avkastning på ditt andelsinnskudd. I 2020 var renta på 3,56 prosent, som er langt over bankrente. 

Klikk på lenken til vår kalkulator for å beregne ditt andelsinnskudd.
I eksempelet som ligger inne i kalkulatoren er det benyttet et areal på 500 daa pr bonitetsklasse - fyll inn tallene for din eiendom for å beregne ditt innskudd. 

 

Bli andelseier

Du hører fra oss så snart vi har mottatt henvendelsen.