Finn din skogbruksleder

Distriktstjenesten med sitt nett av skogbruksledere er et desentralisert apparat som gir skogeierne nærhet, lokalkunnskap og kompetanse. Ønsker du å hogge eller har behov for planting, ungskogpleie, tynning eller generell rådgivning - ta kontakt!

Her finner du en kontaktinfo til din lokale skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog. 

Ola Løkken

Skogbruksleder Skjåk, Lom, Vågå, Lesja/Dovre og Sel
E-post: ol@glommen-mjosen.no
Tlf: 971 94 015
Region Oppland

Torje Bjørke

Skogbruksleder i Fron og Sel
E-post: tb@glommen-mjosen.no
Tlf: 416 74 644
Region Oppland

Runar Stenumgård

Skogbruksleder Ringebu
E-post: rst@glommen-mjosen.no
Tlf: 976 12 523
Region Oppland

Trond Prestrud

Skogbruksleder Gausdal
E-post: tp@glommen-mjosen.no
Tlf: 412 37 230
Region Oppland

Marius Aaen Kristiansen

Skogbruksleder Lillehanmmer øst
E-post: mak@glommen-mjosen.no
Tlf: 995 66 663
Region Oppland

Egil Malme

Skogbruksleder Lillehammer vest
E-post: em@glommen-mjosen.no
Tlf: 900 28 246
Region Oppland

Pål Haugen

Skogbruksleder Øyer
E-post: pha@glommen-mjosen.no
Tlf: 90916579
Region Oppland

Ketil Engen

Skogbruksleder Gjøvik
E-post: ke@glommen-mjosen.no
Tlf: 906 03 298
Region Oppland

Bjørn Eilert Øveraasen

Skogbruksleder Gjøvik
E-post: beo@glommen-mjosen.no
Tlf: 995 11 963
Region Oppland

Bård Bjørgo

Skogbruksleder Toten
E-post: bbj@glommen-mjosen.no
Tlf: 977 36 285
Region Oppland

Svein Olav Ramsrud

Skogbruksleder Toten
E-post: sor@glommen-mjosen.no
Tlf: 918 43 342
Region Oppland

Gjermund Liereng

Skogbruksleder Gjøvik - Toten
E-post: gl@glommen-mjosen.no
Tlf: 942 78 013
Region Oppland

Anders Flugsrud

Skogbruksleder Ringsaker
E-post: af@glommen-mjosen.no
Tlf: 900 55 662
Region Hedmarken

Eivind Nordby

Skogbruksleder Furnes
E-post: eno@glommen-mjosen.no
Tlf: 476 03 609
Region Hedmarken

Frank Monsen

Skogbruksleder Stange
E-post: fm@glommen-mjosen.no
Tlf: 905 99 732
Region Hedmarken

André Bråtesveen

Skogbruksleder Løten, Vang og Hamar
E-post: ahb@glommen-mjosen.no
Tlf: 948 61 844
Region Hedmarken

Bernt Bjørnstad

Skogbruksleder Eidsvoll / Skogkulturleder
E-post: bb@glommen-mjosen.no
Tlf: 476 08 568
Region Oppland

Aleksander Wogstad

(I permisjon) Skogbruksleder Eidsvoll
E-post: aw@glommen-mjosen.no
Tlf: I permisjon til februar 2020. Bernt Bjørnstad er vikar

Erling Birger Semmingsen

Skogbruksleder Nord-Østerdal
E-post: ebs@glommen-mjosen.no
Tlf: 913 99 406
Region Nord

Tommy Nygård

Skogbruksleder Nord-Østerdal og Rendalen
E-post: tn@glommen-mjosen.no
Tlf: 993 96 526
Region Nord

Ole Sollien

Skogbruksleder Stor-Elvdal, Rendalen og Folldal
E-post: osol@glommen-mjosen.no
Tlf: 900 61 609
Region Nord

Atle Kalbækken

Skogbruksleder Nord-Østerdal
E-post: ak@glommen-mjosen.no
Tlf: 413 49 235

Ole Erik Dufseth

Skogbruksleder Åmot og Stor-Elvdal
E-post: oed@glommen-mjosen.no
Tlf: 958 76 207
Region Nord

Olav Petter Nergaard

Skogbruksleder Åmot og Rendalen
E-post: op@glommen-mjosen.no
Tlf: 482 14 855
Region Nord

Terje Hammer

Skogbruksleder Elverum
E-post: th@glommen-mjosen.no
Tlf: 900 36 968
Region Nord

Hans Morten Sandbæk

Skogbruksleder Elverum
E-post: hms@glommen-mjosen.no
Tlf: 911 53 565
Region Nord

Emil Kulusveen

Skogbruksleder Elverum
E-post: ek@glommen-mjosen.no
Tlf: 954 07 801
Region Nord

Olav Petter Nergaard

Skogbruksleder Åmot og Rendalen
E-post: op@glommen-mjosen.no
Tlf: 482 14 855
Region Nord

Ole Erik Dufseth

Skogbruksleder Åmot og Stor-Elvdal
E-post: oed@glommen-mjosen.no
Tlf: 958 76 207
Region Nord

Ole Sollien

Skogbruksleder Stor-Elvdal, Rendalen og Folldal
E-post: osol@glommen-mjosen.no
Tlf: 900 61 609
Region Nord

Øivind Kvarnstrøm

Skogbruksleder Trysil
E-post: ok@glommen-mjosen.no
Tlf: 413 44 528
Region Nord

Øyvind Sørlie

Skogbruksleder Trysil
E-post: oso@glommen-mjosen.no
Tlf: 959 71 828
Region Nord

Lars Erik Engebretsen

Skogbruksleder Våler
E-post: le@glommen-mjosen.no
Tlf: 907 99 268
Region Midt

Tom Vegard Solberg

Skogbruksleder Våler og Åsnes
E-post: tvs@glommen-mjosen.no
Tlf: 911 96 175
Region Midt

Kjell Ivar Iversen

Skogbruksleder Grue
E-post: ki@glommen-mjosen.no
Tlf: 482 70 850
Region Midt

Jon G. Kjellgren

Skogbruksleder Åsnes
E-post: jgk@glommen-mjosen.no
Tlf: 974 20 610
Region Midt

Hans Næss

Skogbruksleder Kongsvinger
E-post: hn@glommen-mjosen.no
Tlf: 469 18 815
Region Midt

Johan Bjørn

Skogbruksleder Kongsvinger
E-post: jb@glommen-mjosen.no
Tlf: 482 24 163
Region Midt

Olli Andreas Gjems

Skogbruksleder Sør-Odal
E-post: oag@glommen-mjosen.no
Tlf: 452 41 590
Region Midt

Roger Samsonstuen

Skogbruksleder Nord-Odal
E-post: rs@glommen-mjosen.no
Tlf: 454 77 745
Region Midt

Trond Fjeld

Skogbruksleder Eidskog
E-post: tf@glommen-mjosen.no
Tlf: 917 38 836
Region Midt

Håkon Husdal

Skogbruksleder Kongsvinger
E-post: hh@glommen-mjosen.no
Tlf: 975 06 167
Region Midt

Morten Midtsundstad

Skogbruksleder Solør
E-post: mm@glommen-mjosen.no
Tlf: 917 52 095

Stein Aasgaard

Skogbruksleder Halden, Sarpsborg
E-post: saa@glommen-mjosen.no
Tlf: 957 92 579
Region Havass

Thoralf Halvorsrud

Skogbruksleder Marker
E-post: thh@glommen-mjosen.no
Tlf: 911 98 165
Region Havass

Jørn Daltorp

Skogbruksleder Aurskog-Høland
E-post: jd@glommen-mjosen.no
Tlf: 970 27 105
Region Havass

Simen Løken

Skogbruksleder Aremark
E-post: sl@glommen-mjosen.no
Tlf: 952 35 224
Region Havass

Mads Wiel

Skogbruksleder Akershus nord
E-post: mw@glommen-mjosen.no
Tlf: 928 94 047
Region Havass

Espen Carlsen

Skogbruksleder nordre Østfold og Follo
E-post: ec@glommen-mjosen.no
Tlf: 904 79 188
Region Havass

Hans Ingvald Minge

Skogbruksleder indre Østfold
E-post: him@glommen-mjosen.no
Tlf: 941 52 523
Region Havass

Tor Vidar Nikolaisen

Skogbruksleder indre Østfold
E-post: tvn@glommen-mjosen.no
Tlf: 959 00 072
Region Havass

Nils Nilssen

Skogbruksleder Rømskog
E-post: nn@glommen-mjosen.no
Tlf: 959 80 329
Region Havass

Johannes Mangersnes

Skogbruksleder ytre Østfold
E-post: jm@glommen-mjosen.no
Tlf: 907 71 585
Region Havass

Øyvind Herrebrøden

Skogbruksleder Rakkestad
E-post: oh@glommen-mjosen.no
Tlf: 995 44 902
Region Havass