Glommen-Mjøsen Skog - Kontakt skogbruksleder Lillehammer og Gudbrandsdalen

Kontakt skogbruksleder Lillehammer og Gudbrandsdalen

Ola Løkken

Skogbruksleder Skjåk, Lom, Vågå, Lesja/Dovre og Sel
E-post: ol@glommen-mjosen.no
Tlf: 971 94 015
Region Oppland

Torje Bjørke

Skogbruksleder i Fron og Sel
E-post: tb@glommen-mjosen.no
Tlf: 416 74 644
Region Oppland

Runar Stenumgård

Skogbruksleder Ringebu
E-post: rst@glommen-mjosen.no
Tlf: 976 12 523
Region Oppland

Trond Prestrud

Skogbruksleder Gausdal
E-post: tp@glommen-mjosen.no
Tlf: 412 37 230
Region Oppland

Marius Aaen Kristiansen

Skogbruksleder Øyer og Lillehanmmer øst
E-post: mak@glommen-mjosen.no
Tlf: 995 66 663
Region Oppland

Egil Malme

Skogbruksleder Lillehammer vest
E-post: em@glommen-mjosen.no
Tlf: 900 28 246
Region Oppland