Glommen-Mjøsen Skog - Kontakt skogbruksledere Havass

Kontakt skogbruksledere Havass

Espen Carlsen

Skogbruksleder nordre Østfold og Follo
E-post: ec@glommen-mjosen.no
Tlf: 904 79 188
Region Havass

Ingrid Sandtorp Thorvaldsen

Skogbruksleder Indre Østfold, Follo
E-post: ist@glommen-mjosen.no
Tlf: 917 77 987

Hans Ingvald Minge

Skogbruksleder indre Østfold
E-post: him@glommen-mjosen.no
Tlf: 941 52 523
Region Havass

Tor Vidar Nikolaisen

Skogbruksleder indre Østfold
E-post: tvn@glommen-mjosen.no
Tlf: 959 00 072
Region Havass

Johannes Mangersnes

Skogbruksleder ytre Østfold
E-post: jm@glommen-mjosen.no
Tlf: 907 71 585
Region Havass

Øyvind Herrebrøden

Skogbruksleder Rakkestad
E-post: oh@glommen-mjosen.no
Tlf: 995 44 902
Region Havass

Nils Nilssen

Skogbruksleder Rømskog
E-post: nn@glommen-mjosen.no
Tlf: 959 80 329
Region Havass

Simen Løken

Skogbruksleder Aremark
E-post: sl@glommen-mjosen.no
Tlf: 952 35 224
Region Havass

Jørn Daltorp

Skogbruksleder Aurskog-Høland
E-post: jd@glommen-mjosen.no
Tlf: 970 27 105
Region Havass

Stein Aasgaard

Skogbruksleder Halden, Sarpsborg
E-post: saa@glommen-mjosen.no
Tlf: 957 92 579
Region Havass

Thoralf Halvorsrud

Skogbruksleder Marker
E-post: thh@glommen-mjosen.no
Tlf: 911 98 165
Region Havass