Glommen-Mjøsen Skog - Skogbruksledere Havass

Skogbruksledere Havass

Nils Gedde

Skogbruksleder Lillestrøm, Gjerdrum, Nittedal, Nannestad og Ullensaker
E-post: ng@glommen-mjosen.no
Tlf: 454 48 607
Region Havass

Aleksander Wogstad

Skogbruksleder Eidsvoll
E-post: aw@glommen-mjosen.no
Tlf: 95706988
Region Havass

Mads Wiel

Skogbruksleder Nes, Aurskog, Setskog
E-post: mw@glommen-mjosen.no
Tlf: 928 94 047
Region Havass

Jørn Daltorp

Skogbruksleder Høland, Rømskog
E-post: jd@glommen-mjosen.no
Tlf: 970 27 105
Region Havass

Espen Carlsen

Skogbruksleder nordre Østfold og Follo
E-post: ec@glommen-mjosen.no
Tlf: 904 79 188
Region Havass

Ingrid Sandtorp Thorvaldsen

Skogbruksleder Indre Østfold og Follo
E-post: ist@glommen-mjosen.no
Tlf: 917 77 987
Region Havass

Hans Ingvald Minge

Skogbruksleder Indre Østfold
E-post: him@glommen-mjosen.no
Tlf: 941 52 523
Region Havass

Tor Vidar Nikolaisen

Skogbruksleder Indre Østfold og Rakkestad
E-post: tvn@glommen-mjosen.no
Tlf: 959 00 072
Region Havass

Johannes Mangersnes

Skogbruksleder ytre Østfold
E-post: jm@glommen-mjosen.no
Tlf: 907 71 585
Region Havass

Simen Løken

Skogbruksleder Aremark og Degernes
E-post: sl@glommen-mjosen.no
Tlf: 952 35 224
Region Havass

Stein Aasgaard

Skogbruksleder Halden, Sarpsborg
E-post: saa@glommen-mjosen.no
Tlf: 957 92 579
Region Havass

Thoralf Halvorsrud

Skogbruksleder Marker
E-post: thh@glommen-mjosen.no
Tlf: 911 98 165
Region Havass