Glommen-Mjøsen Skog - Kontakt skogbruksledere region Nord

Kontakt skogbruksledere region Nord

Atle Kalbækken

Skogbruksleder Nord-Østerdal
E-post: ak@glommen-mjosen.no
Tlf: 413 49 235

Tommy Nygård

Skogbruksleder Rendalen
E-post: tn@glommen-mjosen.no
Tlf: 993 96 526
Region Nord

Ole Sollien

Skogbruksleder Stor-Elvdal og Rendalen
E-post: osol@glommen-mjosen.no
Tlf: 900 61 609
Region Nord

Ole Erik Dufseth

Skogbruksleder Åmot og Stor-Elvdal
E-post: oed@glommen-mjosen.no
Tlf: 958 76 207
Region Nord

Olav Petter Nergaard

Skogbruksleder Åmot og Rendalen
E-post: op@glommen-mjosen.no
Tlf: 482 14 855
Region Nord

Øivind Kvarnstrøm

Skogbruksleder Trysil
E-post: ok@glommen-mjosen.no
Tlf: 413 44 528
Region Nord

Øyvind Sørlie

Skogbruksleder Trysil
E-post: oso@glommen-mjosen.no
Tlf: 959 71 828
Region Nord