Glommen-Mjøsen Skog - Lokalorganisasjon

Tillitsvalgte i skogeierområdene

Glommen Mjøsen Skogs geografiske område er delt inn i 15 skogeierområder. Skogeierområdets oppgave er å være kommunikasjonskanal mellom den enkelte andelseier, styret og administrasjonen i andelslaget.

Skogeierområdene skal velge representanter til Glommen Mjøsens Skogs årsmøte. Disse representantene er også tillitsvalgte i de 15 skogeierområdene.

Nærmere informasjon om tillitsvalgte finner du ved å klikke på valget for ditt skogeierområde:

I tillegg til å være den arenaen hvor du som eier kan påvirke organisasjonens prioriteringer, er skogeierområdene et sosialt forum for andelseierne.

Skogeierområdet skal blant annet:

  • videreformidle saker andelseierne er opptatt av,
  • gjennomføre andelseiermøter for å behandle saker andelslaget har satt på dagsorden,
  • representere andelseierne i de kommunale kontaktutvalgene,
  • fremme forslag på lokale saker/tiltak andelslaget bør arbeide med.

Faglig og sosial aktivitet

I mange av skogeierområdene er det også ett eller flere skogeierlag. Gjennom skogeierlaget og skogeierområdet skjer mye av den faglige og sosiale aktiviteten ute i distriktet. Skogdager og skogkvelder arrangeres ofte av ett skogeierlag på vegne av hele skogeierområdet. Samarbeidet gir derved alle andelseierne innenfor skogeierområdet flere fagtilbud i løpet av året enn om eget skogeierlag skulle ordnet alt.