Glommen-Mjøsen Skog - Gjøvik-Toten

Gjøvik-Toten

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Lars Ligaarden * 97029562
Harald Gubberud * 47655254
Einar Stuve * 90192260
Ruth Lunden * 90737544
Tore Gladhaug * 92436907
Mathias Fremstad * 95791997
Leder i Valgkomiteen  
Steinar Lyshaug  99637311

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.