Glommen-Mjøsen Skog - Gjøvik-Toten

Gjøvik-Toten

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

 Lars Ligaarden * 97029562
 Harald Gubberud * 47655254
 Einar Stuve * 90192260
 Even Flesvik * 90997191
 Ole Edvard Løken * 91727249
 Ruth Lunden * 90737544
 Leder i Valgkomiteen  
 Steinar Lyshaug  99637311

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.