Glommen-Mjøsen Skog - Ringsaker

Ringsaker

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Helge Hvoslef * 99731678
Lars Bjerke-Narud jr.* 90044173
Leif Einar Bratengen * 97662667
Kjetil Varhaug * 98861343
Leder i Valgkomiteen  
Arne Ingvar Dobloug 95141654

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.