Glommen-Mjøsen Skog - Ringsaker

Ringsaker

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Håvard Freng * 97670903
Lars Bjerke-Narud jr.* 90044173
Leif Einar Bratengen * 97662667
Kjetil Varhaug * 98861343
Leder i Valgkomiteen  
Bernt Bjørnstad 47608568

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.