Glommen-Mjøsen Skog - Ringsaker

Ringsaker

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Helge Hvoslef * 99731678
Jon Grande Dahl * 90141460
Leif Einar Bratengen * 97662667
Lars Trøstheim *  
Leder i Valgkomiteen  
Arne Ingvar Dobloug 95141654

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.