Glommen-Mjøsen Skog - Plan- og konsulenttjenester

Plan- og konsulenttjenester

Geir Korsvold

Avdelingssjef
E-post: gk@glommen-mjosen.no
Tlf: 481 40 116
Plan- og konsulenttjenester

Lars Gunnar Skogen

Konsulent
E-post: lgs@glommen-mjosen.no
Tlf: 476 89 757
ALLMA

Lars Fallbakken

Konsulent
E-post: lf@glommen-mjosen.no
Tlf: 959 41 165
ALLMA

Øystein Nerby

Kundekonsulent
E-post: on@glommen-mjosen.no
Tlf: 950 82 464
ALLMA

Odd Arne Brenn

Fagsjef
E-post: oab@glommen-mjosen.no
Tlf: 412 19 491
ALLMA

Rune Glæserud

Plansjef
E-post: rg@glommen-mjosen.no
Tlf: 907 96 956
Seksjon Skogbruksplan

Sander Strømsborg Solli

Skogbruksplanlegger
E-post: sss@glommen-mjosen.no
Tlf: 418 55 781
Seksjon skogbruksplan

Maja Løfstrand

Skogbruksplanlegger
E-post: ml@glommen-mjosen.no
Tlf: 465 21 162
Seksjon skogbruksplan

Johannes P. Nygaard

Skogbruksplanlegger
E-post: jpn@glommen-mjosen.no
Tlf: 938 81 201
Seksjon skogbruksplan

Gina Ørslien Bårdseng

Engasjement Skogbruksplanlegger
E-post: gob@glommen-mjosen.no
Tlf: 99723908
Seksjon skogbruksplan

Olaf Hesselberg Indby

GIS-konsulent
E-post: oi@glommen-mjosen.no
Tlf: 977 88 265
Seksjon skogbruksplan

Tor Gaute Jøingsli

Skogbruksplanlegger
E-post: tgj@glommen-mjosen.no
Tlf: 971 25 768
Seksjon skogbruksplan

Kåre Holtmoen

Skogbruksplanlegger
E-post: kh@glommen-mjosen.no
Tlf: 907 70 768
Seksjon skogbruksplan

Christian Gjærum

Prosjektleder og MiS-koordinator
E-post: cg@glommen-mjosen.no
Tlf: 958 14 664
Seksjon skogbruksplan

Jon Håvard Bruce

Gruppeleder fotogrammetri
E-post: jhb@glommen-mjosen.no
Tlf: 416 34 999
Seksjon skogbruksplan

Pål Hanssen

Avdelingsleder skogbruksplan
E-post: ph@glommen-mjosen.no
Tlf: 481 45 474
Seksjon skogbruksplan

Elisabeth Gill

Konsulent
E-post: eg@glommen-mjosen.no
Tlf: 472 57 762
Seksjon rådgivning

Anne Mæhlum

Fagsjef konsulenttjenester
E-post: am@glommen-mjosen.no
Tlf: 918 66 064
Seksjon rådgivning

Lars Rundfloen

Seniorrådgiver konsulenttjenester
E-post: lor@glommen-mjosen.no
Tlf: 970 76 999
Seksjon rådgivning

Henrik Normann

GIS-konsulent
E-post: hno@glommen-mjosen.no
Tlf: 915 76 189
Seksjon Skogbruksplan

Daniel Lund-Vang

GIS-konsulent
E-post: dlv@glommen-mjosen.no
Tlf: 464 33 537
Seksjon skogbruksplan

Vegard Lien

GIS-koordinator
E-post: vl@glommen-mjosen.no
Tlf: 902 69 662
Seksjon skogbruksplan