Miljø

Mjøsen Skog og Glommen Skog er fusjonert. Som en del av fusjonsprosessen jobber vi med å få felles sertifikatløsninger og er inne i en transferperiode (overføringsperiode) for det.

LAST NED NORSK PEFC SKOGSTANDARD HER

 

Inntil felles sertifikatløsninger er på plass, løper de gamle sertifikatene. Informasjon om dette finner du her: 

For skogeiere og andelseiere i gamle Mjøsen Skog: TRYKK HER

 

For skogeiere og andelseiere i gamle Glommen Skog: TRYKK HER

Glommen Mjøsen Skog omsetter kun sertifisert tømmer. Det vil si at vi skal drive et bærekraftig skogbruk som følger Norsk PEFC Skogstandard.