Glommen-Mjøsen Skog - Glommen Skog AS

Glommen Skog AS

Glommen Skog AS utfører tjenester for skognæringen. Produktspekteret er rettet mot forvaltnings-, tømmeromsetnings-, avvirknings- og skogkulturoppdrag.

Vi har lokalt forankrede entreprenører som våre samarbeidspartnere.
Glommen Skog AS har få ansatte og korte kommunikasjonslinjer. Vårt felles mål er «å bli gode sammen».

Glommen Skog har samme Miljøpolitikk, Miljøaspekter og Miljømål som Glommen Mjøsen Skog.

Sertifisering

Organisasjonsnummer Glommen Skog AS: 941306594.


Personvernerklæring Glommen Skog AS

Innkjøpere i Glommen Skog AS:

Lars Tore Woie
Daglig leder/ innkjøper Søndre Buskerud
E-post: ltw@glommen.no
Tlf: 917 36 114

Helge Syver Holte
Innkjøper Midtre Buskerud
E-post: hsh@glommen.no
Tlf: 911 38 155

Jørgen Svennevig
Logistikk/ adm-støtte
E-post: js@glommen.no
Tlf: 992 66 255

Halvor Stavdal
Innkjøper Telemark og omegn
E-post: hs@glommen.no
Tlf: 468 90 989

Frode Rogstad
Innkjøper Indre Buskerud
E-post: fr@glommen.no
Tlf: 976 67 881

Knut Ola Fauske
Innkjøper Valdres, Nordre og Søndre Land
E-post: kof@glommen.no
Tlf: 400 89 700

Torbjørn Viksbråten
Innkjøper Midtre og Øvre Buskerud
E-post: tv@glommen.no
Tlf: 413 44 078

Pål Agnar Tveitan
Innkjøper Vestfold
E-post: pat@glommen.no
Tlf: 404 66 310

Erik Nesthorne
Innkjøper
E-post: ern@glommen.no
Tlf: 900 93 219