Glommen-Mjøsen Skog - Almenninger

Almenninger

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Mathias Neraasen * 91565055
Morten Øie * 97067713
Tore Lien Bjørnstad * 91371795
Leder i valgkomiteen  
Karin Hägg 95253315

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.