Glommen-Mjøsen Skog - Trysilvassdraget

Trysilvassdraget

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Ellen Fauske Bleness * 90267897
Even Ifarnes * 91370195
Kristin Sanaker * 48069111
Dag Rønning * 48120510
Halvor Sætre  97151326
Harald Kornstad   41544044
Leder i Valgkomiteen  
Dorthe Pentzen 91814561

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.