Glommen-Mjøsen Skog - Skogbruksplankurs i Eidsvoll

Skogbruksplankurs i Eidsvoll

onsdag18.september

Eidsvoll onsdag 18. september 18:00

Glommen Mjøsen Skog avholder kurs for alle skogeiere som har bestilt ny skogbruksplan i Eidsvoll. 

Tid og sted:
Onsdag 18. september i Eidsvoll rådhus kl. 18.00 - 21.30

Kursopplegg:

- Bli kjent med de nye skogbruksplanene.

- Oppbygging og bruk av skogbruksplanen og kart.

- Hva leser vi ut av skogbruksplanen.

- Hvordan bruke skogbruksplanen aktivt.

Alle skogplaner i Eidsvoll er levert og fakturert. Statstilskudd er blitt overført til din skogfondskonto.

Kurset er gratis, og det blir enkel servering.

Vel møtt til kurs!