Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøte i Bygdeallmenningene

Andelseiermøte i Bygdeallmenningene

onsdag24.mars

onsdag 24. mars 10:00

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene blir gjennomført digitalt. Innkalling sendes andelseierne med 8 dagers varsel jf. vedtektene.