Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøte i Gjøvik-Toten, Havass og Midt- Gudbrandsdalen

Andelseiermøte i Gjøvik-Toten, Havass og Midt- Gudbrandsdalen

tirsdag23.mars

tirsdag 23. mars 19:00

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene blir gjennomført digitalt. Innkalling sendes andelseierne med 8 dagers varsel jf. vedtektene.