Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøte i Midt-Østerdal og Solør

Andelseiermøte i Midt-Østerdal og Solør

onsdag24.mars

onsdag 24. mars 19:00

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene blir gjennomført digitalt. Innkalling sendes andelseierne med 8 dagers varsel jf. vedtektene.