Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøte i Nord-Gudbrandsdalen og Ringsaker

Andelseiermøte i Nord-Gudbrandsdalen og Ringsaker

torsdag18.mars

torsdag 18. mars 19:00

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene blir gjennomført digitalt. Innkalling sendes andelseierne med 8 dagers varsel jf. vedtektene.