Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøte i Nord-Østerdal

Andelseiermøte i Nord-Østerdal

lørdag20.mars

lørdag 20. mars 11:00

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene blir gjennomført digitalt. Innkalling sendes andelseierne med 8 dagers varsel jf. vedtektene.