Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøte i Sør- Gudbrandsdalen, Sør-Østerdal og Eidsvoll

Andelseiermøte i Sør- Gudbrandsdalen, Sør-Østerdal og Eidsvoll

mandag22.mars

mandag 22. mars 19:00

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene blir gjennomført digitalt. Innkalling sendes andelseierne med 8 dagers varsel jf. vedtektene.