Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøte i Trysilvassdraget

Andelseiermøte i Trysilvassdraget

fredag19.mars

fredag 19. mars 19:00

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene blir gjennomført digitalt. Innkalling sendes andelseierne med 8 dagers varsel jf. vedtektene.