Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøte i Vinger og Odal og Sør-Hedmarken

Andelseiermøte i Vinger og Odal og Sør-Hedmarken

torsdag25.mars

torsdag 25. mars 19:00

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene blir gjennomført digitalt. Innkalling sendes andelseierne med 8 dagers varsel jf. vedtektene.