Glommen-Mjøsen Skog - Årsmøte i Glommen Mjøsen Skog SA

Årsmøte i Glommen Mjøsen Skog SA

torsdag20.april

Hotell Elgstua, Elverum torsdag 20. april 10:00

Utvalg: Ordfører, varaordfører, årsmøte, valgkomitè, styre