Glommen-Mjøsen Skog - Årsmøte i Glommen Mjøsen Skog

Årsmøte i Glommen Mjøsen Skog

torsdag15.april

torsdag 15. april 18:00

Andelseiermøtene er gjennomført og nye årsmøteutsendinger er valgt. 

Årsmøtet avholdes på Teams 15. april kl. 18.00.