Glommen-Mjøsen Skog - Berg Skogeierlag arrangerer skogdag med tema ungskogpleie med ryddesag i ulike ungskogbestander

Berg Skogeierlag arrangerer skogdag med tema ungskogpleie med ryddesag i ulike ungskogbestander

lørdag18.mars

Veien er skiltet fra Rokke Bedehus, nærmere bestemt 2 km innover Fjerdingsveien lørdag 18. mars 10:00