Glommen-Mjøsen Skog - Glommen Skog AS inviterer til digital skogkveld

Glommen Skog AS inviterer til digital skogkveld

torsdag28.januar

torsdag 28. januar 18:00

Glommen Skog AS ønsker velkommen til digital skogkveld!

Digital skogkveld GSAS.jpg

Erik Nesthorne, innkjøper i Glommen Skog AS, ønsker velkommen og byr på et innholdsrikt og variert program:

  • Tømmermarkedet fram mot 2030 V/ Terje Brende, virkesdirektør Bergene Holm
  • Tømmerprisene vinter 2021 V/ Håkon Bakken, markedssjef Glommen Mjøsen Skog
  • Sporløs kjøring er dette mulig i 2021? Hvordan kan vi gå fram for å løse dette? V/ Helge Syver Holte, innkjøper Glommen Skog AS
  • Markberedning før planting, hvorfor? V/ Sverre Holm, fagsjef Glommen Mjøsen Skog
  • Hva er en tømmerpris ? V/ Lars Tore Woie, regionsjef Glommen Skog AS

Klikk på denne linken for å delta i møtet

Velkommen på Teams!