Glommen-Mjøsen Skog - Digitalt årsmøte Glommen Mjøsen Skog

Digitalt årsmøte Glommen Mjøsen Skog

tirsdag16.juni

tirsdag 16. juni 18:00

Årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog blir i år gjennomført digitalt 

Tidspunkt: 16. juni klokka 18.00.

Koronasituasjonen gjør at  Glommen Mjøsen Skogs første årsmøte holdes digitalt. I forkant av årsmøtet vil organisasjonsavdelingen i Glommen Mjøsen Skog kjøre en prosess for å få inn alternative forslag på saker som skal behandles, samt eventuelle motkandidater til valgkomiteens innstilling.

Selve årsmøtet gjennomføres ved at årsmøterepresentantene møter på Glommen Mjøsen Skogs lokalkontorer. Den enkelte representant vil bli invitert til et konkret oppmøtested, der en storskjerm vil bli koblet opp mot videoplattformen Teams. De frammøtte delegater kan slik følge og delta på årsmøtet digitalt.

Til disse møtene inviteres også representanter fra styret og valgkomiteen. Administrasjonen deltar også for blant annet å ta hånd om avstemmingen og opptelling av stemmer.  Det skal stemmes med stemmelapper på hvert oppmøtested.  

Gjennomføringen av årsmøtet kommer til å følge de gjeldende smittevernforskrifter fra myndighetene, og samtidig holdes i tråd med samvirkelovens bestemmelser.

Vi ønsker representantene vel (digitalt) møtt.