Glommen-Mjøsen Skog - Fagdag med tema ungskogpleie i Trysil

Fagdag med tema ungskogpleie i Trysil

tirsdag19.oktober

tirsdag 19. oktober 16:00

Vi inviterer alle andelseiere til fagdag
med tema «Ungskogpleie»
 i Grimsåsen – nord for Innbygda

Ungskogpleie tilpasset et klima i endring - medfører dette endringer i dagens ungskogpleie?

  • Til å belyse hvordan vi skal gjennomføre skogkulturen med metoder som er tilpasset klimaendringene vil fagsjef på skogskjøtsel Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog gi oss oppdatert informasjon om hvordan dette kan løses i praksis.
  • Skogbruksleder Øivind Kvarnstrøm deltar sammen med lokal skogkulturleder Anders M. Sandbæk.

Det blir «kortreist kaffeservering».

Velkommen til en god skogdiskusjon!

Styret i Trysilvassdraget Skogeierområde
Dag Rønning, Even Ifarnes, Ellen Bernts Grønland, Ellen Fauske Bleness, Halvor Sætre og Harald Kornstad

imagea4hwa.png