Glommen-Mjøsen Skog - Førjulskveld i Ringsaker Skogeierområde

Førjulskveld i Ringsaker Skogeierområde

onsdag01.desember

Kvilheim onsdag 01. desember 19:00

Invitasjon til førjulskveld på Kvilheim 1. desember 2021

Tradisjonen tro har vi gleden av å invitere alle medlemmer i Ringsaker Skogeierområde til førjulskveld

onsdag 1. desember 2021 kl. 19.00

Sted: Kvilheim - Nordåsvegen 961 (adm.bygget på Furnes Almenning)

Vi tar opp tema Beite i skog og får beitekartlegger Yngve Rekdal fra NIBIO på besøk. Rekdal har kartlagt store deler av Norge, inkludert almenningsskogene i Ringsaker, og holder foredrag omkring temaet.

Det blir så en kort orientering om lokal drift og marked ved skogbruksleder Anders Flugsrud fra Glommen Mjøsen Skog.

Det blir servert julemat med drikke

Påmelding innen fredag 26. november til Olav Dobloug - mob 915 37 234 eller Leif Einar Bratengen - mob 976 62 667.

Håper alle skoginteresserte har anledning til å komme til en trivelig skogkveld med sosialt samvær.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen styret i Ringsaker Skogeierområde, v/ Helge Hvoslef