Glommen-Mjøsen Skog - Gjøvik skogeierlag inviterer til fagøkt om opprusting av skogsbilveger

Gjøvik skogeierlag inviterer til fagøkt om opprusting av skogsbilveger

mandag19.oktober

mandag 19. oktober 15:30

Fagøkt om opprusting av skogsbilveger

Det stilles stadig strengere krav til standarden på skogsbilvegene.  Mange har vegen som trenger en eller annen form for opprusting – enten punktutbedring eller full utbedring.

Gjøvik skogeierlag i ønsker å sette fokus på dette – og inviterer derfor andelseierne i Skogeierområdet Gjøvik Toten til skogarrangement i Berg skog hos Kjartan Aas. Der kan vi se gode eksempler både på veger som er utbedret med punktutbedring, veger som er fullt opprustet og veger som er under arbeid.

Tidspunkt og sted:

Mandag 19. oktober kl. 1530 – 1800 - Bergsmarka (se kjøreanvisning nederst i mailen)

Program:

1530-1600:         Kaffe og noe å bite i + registrering av deltakerne

1600-1800:         Fagprogram med blant annet følgende tematikk:

  • Hvilke krav stilles til skogsbilveger i dag
  • Befaring – konkrete eksempler på veger i ulike faser
  • Hvordan går vi fram for å ta tak i utfordringene?
  • Planleggingsprosessen- hvem gjør hva?
  • Tilskuddsordninger og bruk av Skogfond
  • Punktutbedringer og full opprusting
  • Forebyggende tiltak

 

Bidrag fra følgende fagpersoner:

Erik Gjerstadberget, vegplanlegger - Glommen Mjøsen Skog

Helge Østberg, ingeniør skog - Gjøvik kommune

Steinar Lyshaug, senior prosjektleder - Skogkurs

Rolf Erik Myrstuen, utførende entreprenør

Vel møtt! 

Vi tar alle nødvendige hensyn i forhold til Koronasituasjonen – både med tilgjengelig Antibac, holder nødvendig avstand og foretar obligatorisk registrering av de frammøtte.

 

Kartskisse.jpg

Kjøreanvisning:

· Kjør Vardalsvegen i retning Eiktunet

· Ta Panoramavegen mot øst

· Ta andre avkjørsel til venstre  - innover vegen Berg Terrasse

· 2.2 km innover til oppmøteplassen