Glommen-Mjøsen Skog - Høstmøte for Glommen Mjøsen Skog på Honne

Høstmøte for Glommen Mjøsen Skog på Honne

mandag18.november

Honne Hotell og Konferansesenter mandag 18. november 12:30

Velkommen til Glommen Mjøsen Skogs Høstmøte 2019

Møtedato:

mandag 18. november kl. 12:30 - 18:30

tirsdag 19. november kl . 08:30 - 13:30

Møtet samler representantene i årsmøtet, styret, ordfører, valgkomité og administrativ ledelse. Møtet gjennomføres som et arbeidsmøte der tillitsvalgte møter styret og ledelsen for å gi innspill på veivalg og retning og for å bli orientert omkring viktige saker. I dette møtet blir Glommen Mjøsen Skog sin strategi hovedsaken.

Vel møtt!