Glommen-Mjøsen Skog - Informasjonsmøte om ny skogbruksplan i Aurskog-Høland

Informasjonsmøte om ny skogbruksplan i Aurskog-Høland

onsdag29.januar

Bråte skole, kultursalen onsdag 29. januar 19:00

Glommen Mjøsen Skog ønsker velkommen til informasjonsmøte om nye skogbruksplaner.

Program:

- Velkommen ved skogbrukssjefen
- Kort intro av skogeier rep (ev skogbrukssjef): skogbruksplanen som verktøy for         skogeier og kort om prosessen/valg av leverandør

Glommen Mjøsen Skog
- Kort om takstfirma
- Hva er en skogbruksplan
- Registreringsmetode
- Innhold i en skogbruksplan
- Produkter og priser
- ALLMA - digital skogbruksplan
- Frister og hvordan betsille

- Skogansvarlig kommune: Kort om historikk skogbruksplaner, tilskudd, bruk av     skogfond

- Orientering av skogbruksleder(e): om digital løsning (skogbruksplan på app) og   skogtjenester

Det vil bli servering av kaffe og kringle.

Vel møtt!