Glommen-Mjøsen Skog - Julemøte Idd Skogeierlag

Julemøte Idd Skogeierlag

onsdag04.desember

onsdag 04. desember 18:00

Idd Skogeierlag inviterer medlemmer til  julemøte

på Bøkevangen onsdag 4. desember kl. 18.00.

Ektefelle /samboer /ledsager /kårfolk og neste generasjon mm er også hjertelig velkomne.

Etter juletallerken og kaffe, er vi så heldig å få orientering fra Johan Bergerud som jobber i utmarkskontoret på Ørje. Hans tema er «Villsvin, hva er nytt?»  Øyvind Holt som nå er leder for hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i Halden kommune, vil orientere om den nye klimaplanen mm. Regionsjef Torgrim Fjellstad orienterer om tømmermarkedet og det viktige skogkulturarbeidet

På grunn av serveringen er det en egenandel på kr 100, og vi ønsker påmelding senest mandag 2. desember på e-post: oagjer@gmail.com eller Odd Arild Gjerlaug tlf. 977 43 833.

Velkommen.

Hilsen

Idd Skogeierlag