Glommen-Mjøsen Skog - UTSATT Julemøte Idd

UTSATT Julemøte Idd

onsdag08.desember

Bøkevangen onsdag 08. desember 18:00

Idd Skogeierlag inviterer til julemøte onsdag 8. desember på Bøkevangen

Julemøtet starter klokken 18, og tradisjonen tro vil vi få servert juletallerken. Ektefeller/samboere, kårfolk og neste generasjon er også hjertelig velkomne.

Etter bespisningen vil Ole-Chr. Løchen fortelle om Skogselskapets virksomhet og hvorfor dette er viktig for skogeierne. Torgrim Fjellstad fra Glommen Mjøsen Skog vil orientere om tømmermarkedet og fagsjef Sverre Holm fra Glommen Mjøsen Skog vil fortelle hvorfor man mener at tiden er inne til å satse mer på furu på Idd, og hvordan dette bør gjøres.

På grunn av serveringen er det egenandel på kr 100, og vi ønsker påmelding senest søndag 5. desember til:

Geir Mork Knutsen på Gemokn001@gmail.com eller SMS til 90 56 41 61

 

Vennlig hilsen
Idd Skogeierlag