Glommen-Mjøsen Skog - UTSATT Julemøte Solør

UTSATT Julemøte Solør

tirsdag07.desember

Skaslien Gjestgiveri tirsdag 07. desember 19:00

Invitasjon til julemiddag med fagforedrag 

Solør Skogeierområde inviterer sine andelseiere og lokale skogbruksledere til julemøte tirsdag 7. desember kl. 19.00 på Skaslien Gjestgiveri – Solørveien 1127 – Kirkenær.

Fagprogram

  • Tømmermarkedet – statusrapport og utsikter, v/markedssjef i Glommen Mjøsen Skog, Håkon Bakken
  • Eiendomsoverdragelse av skog – hvordan skal skogeieren innrette seg og hvilke momenter er det viktig å kjenne til? v/ næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Yngve Holth

Kl. 20.00 serveres det juletallerken med dessert og kaffe.

Pga bespisningen trenger vi påmelding innen 1. desember.

Påmelding til Arne Rønaasen, e-post ronaasen@start.no eller mobil/sms 95131076.

Vi håper du kan være med på dette tradisjonelle skogtreffet.

Mvh
Arne Rønaasen, på vegne av de tillitsvalgte i Solør Skogeierområde