Glommen-Mjøsen Skog - UTSATT - Kappedag på Biri

UTSATT - Kappedag på Biri

torsdag09.desember

torsdag 09. desember 10:00

Biri Skogeierlag inviterer skogeiere i Gjøvik-Toten Skogeierområde til vår tradisjonelle kappedag 

torsdag 9. desember kl. 10.00 med oppmøte i Leinskogen 14, 2360 Rudshøgda ved Oplandske Bioenergi sitt nye pyrolyseanlegg.

Kjør til Nortura og parker kjøretøy på parkeringsplass i Leinskogen 14. Deretter vil vi samles ved plass foran innkjøring til slakteriet, hvor vi går i en samlet gruppe til pyrolyseanlegget.

KL 10.15 FAGPROGRAM

Omvisning på Oplandske Bioenergi sin nye pyrolysefabrikk v/Tord Rindal og Einar Stuve

KL 12.00 JULELUNSJ på Vertshuset VE6 på Biri

KL 13.00 FAGPROGRAM

  1. Status etter stormen i Innlandet v/Eva Christine Skagestad, Avdelingsleder, Statsforvalteren i Innlandet (15 min)
  2. Status i Gjøvik v/Arnt Oluf Eide, Skogbrukssjef (15 min)
  3. Bruk av droner i skogbruket v/Pål Hanssen, Avdelingsleder skogbruksplan, Glommen Mjøsen Skog (15 min)
  4. Vil stormen føre til markedsforstyrrelser i tømmermarkedet? Og hvordan kan vi forebygge og redusere skader forårsaket av vind! v/Sverre Holm, Fagsjef skogskjøtsel, Glommen Mjøsen Skog (15 min)
  5. Hvordan skal Glommen Mjøsen Skog bistå og prioritere opprydningsarbeidet etter stormen v/Svein Olav Ramsrud, Skogbruksleder i Gjøvik og Biri, Glommen Mjøsen Skog (10 min)
  6. EU sin klimapolitikk og Norsk skogbruk, utfordringer og muligheter v/Heidi Hemstad, Styreleder i Glommen Mjøsen Skog og Leder i Skogeierforbundet (15 min)

Velkommen!
Styret i Biri Skogeierlag