Introduksjonskurs for nye skogeiere

onsdag16.oktober

onsdag 16. oktober 18:30

Nylig blitt skogeier, eller skal du overta skog? Glommen Mjøsen Skog inviterer til introduksjonskurs.

Tid og sted:

Onsdag 16. oktober kl. 1830 - 2100.

Møtelokale: Bua på Sørbrøden Gård, 7 km fra Halden.

Kursinnhold:

- Når og hvordan skal jeg stelle skogen for å nå mine mål?

- Hvor og hvordan skal det plantes etter at skogen er hogd?

- Økonomiske "gulrøtter" og tilskuddsordninger i skogbruket.

- Krav til miljøhensyn ved skogsdrifter, hva gjør jeg som skogeier?

- Hvem er Glommen Mjøsen Skog, og hva kan de bidra med for meg?

På kursdagen avtaler vi en utedag i nær fremtid, der vi tar med oss kunnskapen ut i skogen sammen med Glommen Mjøsen Skog sine skogbruksledere i Østfold.

Kurset er gratis, og det blir enkel servering.

Vel møtt til kurs!