Glommen-Mjøsen Skog - Kveldskurs i bio- og solenergi i landbruket

Kveldskurs i bio- og solenergi i landbruket

onsdag07.desember

Øyer rådhus, Kongsvegen 325, 2636 Øyer onsdag 07. desember 18:00

I samarbeid med  Sør-Gudbrandsdal skogeierlag og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen inviterer Energigården til et 3 timers kveldskurs i bio- og solenergi for gårdbrukere.

Kurset som holdes på rådhuset i Øyer koster kr 500,- og kan utgiftsføres.

Påmelding sendes post@energigarden.no

Tidsplan

Program

 

1800

 

Registrering i kommunestyresalen med kaffe og tilbehør.

Presentasjon av kveldens program.

 

 

1805-1815

 

Gården som produsent, bruker og leverandør av fornybar energi

Overblikk over muligheter og begrensninger

 

1815-1845

 

Landbrukets og gårdens energiressurser

-beregning av disse

-hvordan utnytte dem

-utvikling av en bioressursplan for gården

-energi- og klimaplanlegging for gårder

 

 

1845-1915

 

Gårdens behov for varme, kraft og transportenergi - hvordan dekke dette med bio- og solenergi

 

Gjennomgang av teknologier tilpasset et gårdsbruk:

·       Biovarme

·       Biokraft

·       Biogass

·       Solkraft

·       Solvarme

·       Biodrivstoff

Eksempler på løsninger for våningshus, driftsbygninger, tørkeanlegg og maskiner

 

 

Ca. 1915

 

Pause

 

 

1920-2010

 

Investerings- og driftskalkyler

-Prosjektering av varmeanlegg for bio- og solenergi

-Investerings- og driftsbudsjettering

-Finansieringsplaner og tilskuddsordninger

-Kalkyler for bruk av biodrivstoff

 

 

2010-2100

 

 

 

Bioenergi i praksis. Visning på gardsbruk i bygda med flisfyringsanlegg

- Produksjon og lagring av fyringsflis

- Fyrhus m/flissilo og varmedistribusjon på garden

 

 

2100

 

Oppsummering og avslutning