Glommen-Mjøsen Skog - Medlemsmøte på Bye Kroa Rakkestad

Medlemsmøte på Bye Kroa Rakkestad

onsdag13.november

onsdag 13. november 19:00

Velkommen til medlemsmøte

Degernes og Berg Skogeierlag har satt av tid sammen på Bye Kroa Rakkestad 13.11. kl. 19.00

Program:


Kristine Nore

  • Kristine Nore kommer fra Splitkon. Hun snakker om at Krysslimt tre er fremtidens byggemåte.
  • Øyvind Herrebrøden er skogbruksleder i distriktet. Han tar tømmersituasjonen slik den er i dag.
  • Knut Østby Skogbrukssjef i Rakkestad. Han tar muligheter i ungskogpleie og tynning.

Det blir servert gratis Julebuffet og mulighet for å kjøpe seg drikke.

Det er derfor påmelding til Leder i Degernes Skogeierlag Johan Skammelsrud.

Mail: johan@skammelsrud.com | SMS: 90654395

Påmeldingsfrist 05.11.2019

Hilsen Styrene i Berg og Degernes.