Glommen-Mjøsen Skog - Skogdag med taubanedrift i Sør-Gudbrandsdalen

Skogdag med taubanedrift i Sør-Gudbrandsdalen

fredag28.august

fredag 28. august 11:00

Taubanedrift er høgaktuelt flere steder i Gudbrandsdalen. På seinsommeren blir det skogdag med demonstrasjon av taubanedrift i Øyer. 

Det kommer til å bli vist fram to ulike taubanestystemer og demonstrasjon av T-Winch (fjernstyrt vinsj) med hogstmaskin/lassbærer. 

 

Sted: Mosetervegen i Øyer i Gudbrandsdalen.

Tid: Fredag 28. august 11.00 - 16.00

Det blir enkel bevertning.

Mer detaljert program kommer! 

Skogdagen er et samarbeid mellom Norsk Taubanelag, Kystskogbruket, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Glommen Mjøsen Skog. Utstyr fra T.Frivik Taubanedrift og T-Winsj fra ALLSKOG-entreprenør.