Glommen-Mjøsen Skog - Skogdag med tema skogsbilveier, Idd Skogeierlag

Skogdag med tema skogsbilveier, Idd Skogeierlag

lørdag25.september

lørdag 25. september 10:00

Lær mer om skogsbilveier 

Lørdag 25. september setter skogeierlaget fokus på skogsbilveiene våre. Vi har invitert ressurspersoner som skal fortelle hvordan en skogsbilvei bør være, om mulig finansiering av oppgradering, samt om vedlikehold av skogsbilveier.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har utarbeidet Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) for skogbruket i Oslo og Viken 2019 – 2022. Her har de ganske presist beskrevet noen av utfordringene:
«Østfold har et godt utbygd skogsvegnett. Mange av vegene er imidlertid ikke bygd for dagens tekniske utstyr. De er for smale, har for dårlig bæreevne, og broer og kulverter kan være flaskehalser.»

Arrangementet finner sted på Torgalsbøen ved nordenden av Ørsjøen fra kl 10 til ca. kl 13, og underveis serverer vi en enkel lunsj.

Påmelding til (husk å oppgi navn):
Ole Andreas Brække Idd skogeierlag 916 80 686 eller e-post: oleabrekke@gmail.com

Nils Christian Herrebrøden Berg skogeierlag 901 92 711

Påmeldingsfristen er onsdag 22. september.

Med hilsen
Idd Skogeierlag