Glommen-Mjøsen Skog - Skogettermiddag i Trysil Treslagskifte for økt produksjon - gran på furumark

Skogettermiddag i Trysil Treslagskifte for økt produksjon - gran på furumark

tirsdag05.juli

Ca 1 km sør for Sangnfossen Kraftverk på Vestsiden av Trysilelva tirsdag 05. juli 16:30

Klikk på bildet for lesbar visning

Invitasjon skogdag TRYSIL 5juli.jpg