Skogkveld for Gjøvik - Toten medlemsområde

onsdag21.august

Klubbhuset til Redalen IL, Snertingdalsvegen 140 onsdag 21. august 18:00

Biri Skogeierlag inviterer medlemsområde Gjøvik - Toten til skogkveld med tema Grøfting.

Det er avvirket store areal på Biri siste år og i Gjøvik – Toten regionen generelt. Grunnvannstanden øker betydelig på hogstflatene etter avvirkning. For å senke grunnvannsspeilet igjen slik at vi lykkes med nyplanting og gir ungskogen optimale vekstvilkår er grøfting et meget effektivt tiltak. Det ble i vår etablert en ny norm for grøfting etter hogst som vi vil få en innføring i.

Tid:    Onsdag 21. august kl 1800

Sted:  Redalen IL ved Redalen Skole, Snertingdalsvegen 140      

Vi har fått Bjørn Helge Bjørnstad fra Skogkurs og Bernt Bjørnstad som er skogkulturleder i Region Vest i Mjøsen Skog til å stå for det faglige. Etter en teorigjennomgang inne skal vi ut for å få demonstrert grøfting med en 10 tonns Yanmar maskin med Stig Bjørnstad fra Fluberg.

Biri Skogeierlag river i kaffe og noe å bite i.

Med vennlig hilsen

Styret i Biri Skogeierlag

Velkommen!