Glommen-Mjøsen Skog - Skogkveld med tema skogvedlikehold på Skotterud

Skogkveld med tema skogvedlikehold på Skotterud

onsdag28.september

Bondenes Hus, Skotterud onsdag 28. september 19:00

ET SAMARBEID MELLOM NORDRE EIDSKOG SKOGSBILVEGLAG SA
OG GLOMMEN MJØSEN SKOG

Foredragsholder og tema:

 • Ida Øie- Skogbrukssjef i Eidskog: Om bruk av skogfond til
  vegvedlikehold- lover, regler, krav
 • Erik Gjerstadberget- Vegplanlegger i Glommen Mjøsen: Om
  planlegging, giennomføring av vegvedlikehold, alt det praktiske
 • Pause: Kaffe og kaker
 • Sten Olsen - Transportør fra VTØ - Hvordan ser transportørene på
  vegvedlikeholdet i distriktet, hvilke krav har de, hva liker de, hva kan
  forbedres
 • Fredrik Christiansen- Regionsjef i Glommen Mjøsen: Utfyllende om
  vegvedlikehold + +

Spørsmål og diskusjon til hvert foredrag
Velkommen.