Glommen-Mjøsen Skog - Skogsymposium 2022 - fagseminar for alle skogeiere og skoginteresserte

Skogsymposium 2022 - fagseminar for alle skogeiere og skoginteresserte

fredag10.juni

Norsk Skogmuseum, Elverum fredag 10. juni 09:00

Kan skogen fylle alle roller?

Velkommen til Glommen Mjøsen Skogs Skogsymposium 2022, 9.-10. juni i Elverum.

Symposiet innledes med en skogdag torsdag 9. juni og deretter følger fagseminar og muligheten til å følge VM i Tømmerfløting på Glomma fredag 10. juni.


Trykk her for påmelding til fagseminar

Trykk her for fullstendig program

Fagseminaret 10. juni er viet framtidsskogen, vår mulighet til å drive skogbruk og hvordan utnytte skogsmarkas produksjonsevne hensyntatt klimautfordringer, mange brukere og ulike krav og forventinger. Det er dette vi i det daglige og på godt norsk kaller «License to operate»

Torsdag 9. juni kl 13.00-17.00
SKOGDAG I STRANDBYGDA, NORD FOR ELVERUM

 

  • Praktiske eksempler på etablering av barblandingsskog

  • Presisjonssprøyting med drone

  • Digital ajourføring av skogbruksplan basert på data fra hogstmaskina

 

Fredag 10. juni: SKOGSYMPOSIUM PÅ SKOGMUSEET I ELVERUM

Program fagseminar:

09.00-09.20 Velkommen og åpning
Heidi Hemstad, styreleder Glommen Mjøsen Skog/Norges Skogeierforbund

 

09.20 - 10.00 Er skogbruket sitt totalansvar bevisst?

Christian Steel, generalsekretær og biolog, SABIMA

 

10.00 - 10.40 Miljøpartiet De Grønnes forventninger til framtidens skogbruk

Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson i MDG

 

10.40 - 10.55 Pause

 

10.55 - 11.35 Profesjonelt skogbruk - urbane betingelser

Matts Söderström, skogsjef Mellanskog

 

11.35 - 12.00 Hvordan skal skogbruket manøvrere mellom alle forventningene?
Yngve Holth, næringspolitisk sjef Glommen Mjøsen Skog

 

12.00 - 12.45 Lunsj

 

12.45 - 13.35 Hvordan forberede skogen på framtidens klimautfordringer?

Jonas Rönnberg, associate prof. direktør Skogskadesenteret ved det svenske landbruksuniversitetet

 

13.35 - 14.00 Tømmeret vi betaler best for i framtiden
Lars Storslett, tømmerdirektør Moelven Industrier ASA

 

14.00 - 14.25 Slik produserer vi framtidsskogen

Ingrid S. Thorvaldsen og Simen Løken, ansatte i Glommen Mjøsen Skog

 

14.25 - 14.40 Pause

 

14.40 - 15.05 Er vi bærekraftige bare fordi vi produserer skog?

Karoline Beathe Kjos-Nordli, ansvarlig for bærekraftsrapportering i Glommen Mjøsen Skog

 

15.05 - 15.30 Skogen i Innlandet har negativ tilvekst. Hva kan vi gjøre med det?

Geir Korsvold, avdelingssjef Areal & Ressurser i Glommen Mjøsen Skog

 

15.30 - 16.00 Avslutning
Gudmund Nordtun, administrerende direktør Glommen Mjøsen Skog

 

FLØTERFESTIVAL FRA KL. 18.00
Sted: Museets uteområde. Konkurransen fortsetter lørdag 11. juni.

 

Trykk her for fullstendig program og vegbeskrivelse