Glommen-Mjøsen Skog - Ung skogeier i Vinger og Odal: Kursavslutning med utedag

Ung skogeier i Vinger og Odal: Kursavslutning med utedag

tirsdag06.juni

Oppmøte hos Olli Gjems, Jarenvegen 89, 2211 Kongsvinger tirsdag 06. juni 18:00