Glommen-Mjøsen Skog - Vi ønsker skogeiere i Idd og Berg velkommen til julemøte

Vi ønsker skogeiere i Idd og Berg velkommen til julemøte

tirsdag06.desember

Bøkevangen tirsdag 06. desember 18:00